ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหล

ปัญหาที่พบบ่อยอีกอย่างของการใช้ปั๊มน้ำคือ “ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหล” ซึ่งสามารถส่งผลทำให้ปั๊มน้ำเสียหายได้ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหานี้เราควรปิดปั๊มน้ำก่อน และลองตรวจเช็คหาสาเหตุได้ดังนี้

  • ตรวจเช็คถังเก็บน้ำ ว่ามีน้ำในถังเก็บน้ำหรือไม่ ทำให้ปั๊มไม่มีน้ำที่จะจ่ายออกไป
  • ตรวจเช็คดูระบบท่อที่ต่อกับถังเก็บน้ำด้วยเพราะบางครั้งอาจจะมีท่อแตกท่อรั่วจากมิเตอร์มาที่ตัวปั๊ม หรืออาจจะรั่วในช่วงจากถังเก็บน้ำมาที่ปั๊ม
  • ผู้ใช้น้ำอยู่ในเขตที่น้ำประปาไหลอ่อน ส่งผลทำให้เติมน้ำเข้าในถังเก็บน้ำไม่ทันในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำเยอะ วิธีแก้ไข คือควรเปลี่ยนถังเก็บน้ำใหม่ ให้มีความจุมากขึ้นโดยสามารถคำนวนขนาดถังเก็บน้ำที่เหมาะสม และมีเพียงพอสำหรับการสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อยามน้ำไม่ไหลด้วย

ปั๊มน้ำรุ่น Meta Series นั้น เป็นปั๊มน้ำที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน ทั้งด้านแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ ประหยัดไฟ และยังมีระบบป้องกันอย่างสูง เช่น ถังเก็บน้ำไม่มีน้ำ หรือไม่มีน้ำเข้าเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไฟตก ไฟเกิน ปั๊มน้ำจะตัดการทำงานทันที พร้ออมแสดงสภาวะผิดปกติบนหน้าจอแสดงผล LCD เป็นสัญลักษณ์ของสาเหตุ ทำให้สามารถทราบถึงปัญหา และแก้ไขได้ทันที

ปั๊มน้ำทำงานแต่น้ำไม่ไหลตรวจเช็คถังเก็บน้ำตรวจเช็คระบบท่อ รอยแตก รั่วอยู่ในพื้นที่น้ำไหลอ่อนเลือกปั๊มที่มีระบบป้องกัน