สาเหตุที่ปั๊มสั่นหรือมีเสียงดัง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสาเหตุมาจากทางด้านท่อดูด ยกเว้นการขัดข้องทางเครื่องกลของปั๊มน้ำ สาเหตุปั๊มสั่น หรือมีเสียงดังนั้น ก็เป็นหนึ่งสาเหตุ

สาเหตุที่ปั๊มสั่นหรือมีเสียงดัง มีสาเหตุดังนี้

 1. ในห้องสูบหรือท่อดูดมีน้ำไม่เต็ม
 2. ระยะดูดยก (Suction lift) สูงเกินไป
 3. NPSHa น้อยกว่า NPSHr
 4. ฟุตวาล์วอุดตัน หรือเล็กเกินไป
 5. ปลายท่อดูดอยู่ต่ำจากผิวของเหลวไม่มากพอ
 6. ปั๊มทำงานที่อัตราการสูบต่ำมาก
 7. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในใบพัด, ใบพัดชำรุด
 8. เพลาของปั๊มและต้นกำลังไม่ได้ศูนย์ หรือเพลาคด
 9. แท่นปั๊มและต้นกำลังไม่แข็งแรง
 10. Bearing, Wearing ring สึก
 11. มีไข หรือน้ำมันหล่อลื่นในช่องที่ติดตั้ง Bearing มากเกินไป หรือมีการระบายความร้อนไม่ดีจึงทำให้มีอุณหภูมิสูง
 12. มีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตลับลูกปืน หรือรองลื่น
 13. สนิมขึ้นในตลับลูกปืน เนื่องจากน้ำรั่วเข้าไป
 14. อุณหภูมิของน้ำที่สูบ เย็นมากทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ในช่องตลับลูกปืน

สาเหตุปั๊มเสียงดัง

สาเหตุการเกิดเสียงดังของปั๊มน้ำ เสียงดังที่เกิดจากการทำงานของปั๊มอาจทำให้น้อยลงได้ โดยการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน สาเหตุสำคัญที่ปั๊มมีเสียงดังขณะทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

สาเหตุทางชลศาสตร์

สาเหตุทางกลศาสตร์

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

MENU ☰