สาเหตุที่ปั๊มสั่นหรือมีเสียงดัง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสาเหตุมาจากทางด้านท่อดูด ยกเว้นการขัดข้องทางเครื่องกลของปั๊มน้ำ สาเหตุปั๊มสั่น หรือมีเสียงดังนั้น ก็เป็นหนึ่งสาเหตุ

สาเหตุที่ปั๊มสั่นหรือมีเสียงดัง มีสาเหตุดังนี้

 1. ในห้องสูบหรือท่อดูดมีน้ำไม่เต็ม
 2. ระยะดูดยก (Suction lift) สูงเกินไป
 3. NPSHa น้อยกว่า NPSHr
 4. ฟุตวาล์วอุดตัน หรือเล็กเกินไป
 5. ปลายท่อดูดอยู่ต่ำจากผิวของเหลวไม่มากพอ
 6. ปั๊มทำงานที่อัตราการสูบต่ำมาก
 7. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในใบพัด, ใบพัดชำรุด
 8. เพลาของปั๊มและต้นกำลังไม่ได้ศูนย์ หรือเพลาคด
 9. แท่นปั๊มและต้นกำลังไม่แข็งแรง
 10. Bearing, Wearing ring สึก
 11. มีไข หรือน้ำมันหล่อลื่นในช่องที่ติดตั้ง Bearing มากเกินไป หรือมีการระบายความร้อนไม่ดีจึงทำให้มีอุณหภูมิสูง
 12. มีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตลับลูกปืน หรือรองลื่น
 13. สนิมขึ้นในตลับลูกปืน เนื่องจากน้ำรั่วเข้าไป
 14. อุณหภูมิของน้ำที่สูบ เย็นมากทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ในช่องตลับลูกปืน

สาเหตุปั๊มเสียงดัง

สาเหตุการเกิดเสียงดังของปั๊มน้ำ เสียงดังที่เกิดจากการทำงานของปั๊มอาจทำให้น้อยลงได้ โดยการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน สาเหตุสำคัญที่ปั๊มมีเสียงดังขณะทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

สาเหตุทางชลศาสตร์

 • เกิดจากความแปรปรวนของการไหลภายในปั๊ม เกิดขึ้นมากเมื่อให้ปั๊มทำงานที่อัตราการสูบ หรือเฮดต่างจากจุดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดมาก การใช้งานลักษณะดังกล่าว ทำให้มีการเสียพลังงาน เนื่องจากความแปรปรวนภายใน และทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้น ควรจะให้ปั๊มทำงานในช่วงที่เหมาะสม และไม่ควรให้ทำงานที่อัตราการสูบน้ำกว่า 20%

สาเหตุทางกลศาสตร์

 • เกิดจากเพลาของใบพัด และต้นกำลังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกัน การแก้ไขนั้นทำได้โดยการตั้งศูนย์ใหม่
 • น้ำหนักของใบพัดไม่สมดุล เกิดจากใบพัดชำรุด หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตัน