ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกิน

มอเตอร์ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หรือ High Temperature เกิดมาจากการเลือกขนาดมอเตอร์ไม่เหมาะสมตามการใช้ มอเตอร์ขับโหลดเกินทำให้กระแสเกิน, การสตาร์ทบ่อยเกินไป จะมีกระแสเป็นจำนวนมาก ในตอนที่มอเตอร์สตาร์ททำให้มอเตอร์ร้อนจัด, การติดตั้งไม่ถูกวิธี

ผลกระทบทำให้ มอเตอร์เกิดความเสียหาย เนื่องจากการลัดวงจรของขดลวด ซึ่งการลัดวงจรเป็นปัญหาทางกล แต่สาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากฉนวนขดลวดเสื่อมคุณภาพ เพราะอุณหภูมิที่สูงเกิน ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุภายในมอเตอร์เสียหาย

การป้องกัน ในการทำงานของมอเตอร์ ควรจะทำการติดตั้ง โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload relay) ซึ่งจะใช้คู่กับ แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ( Magnetic Contactor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เกินกำลังหรือป้องกันมอเตอร์ ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหล หรือความร้อนเกินพิกัด ก็จะช่วยส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ได้

ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูง