ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกิน

มอเตอร์ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หรือ High Temperature เกิดมาจากการเลือกขนาดมอเตอร์ไม่เหมาะสมตามการใช้ มอเตอร์ขับโหลดเกินทำให้กระแสเกิน, การสตาร์ทบ่อยเกินไป จะมีกระแสเป็นจำนวนมาก ในตอนที่มอเตอร์สตาร์ททำให้มอเตอร์ร้อนจัด, การติดตั้งไม่ถูกวิธี

ผลกระทบทำให้ มอเตอร์เกิดความเสียหาย เนื่องจากการลัดวงจรของขดลวด ซึ่งการลัดวงจรเป็นปัญหาทางกล แต่สาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากฉนวนขดลวดเสื่อมคุณภาพ เพราะอุณหภูมิที่สูงเกิน ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุภายในมอเตอร์เสียหาย

การป้องกัน ในการทำงานของมอเตอร์ ควรจะทำการติดตั้ง โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload relay) ซึ่งจะใช้คู่กับ แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ( Magnetic Contactor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เกินกำลังหรือป้องกันมอเตอร์ ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหล หรือความร้อนเกินพิกัด ก็จะช่วยส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ได้

 

ป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูง

 

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

MENU ☰