e-idos

Calpeda รุ่น E-IDOS

Download PDF: E-IDOS

ปั๊มน้ำคาลปิด้า รุ่น E-IDOS เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ ที่ได้รับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำ เป็นปั๊มน้ำที่เพิ่มแรงดัน ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ สร้างแรงดันน้ำได้เท่ากันทุกจุด ของการใช้งาน มีอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Transducer) และวาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ (Check Valve) ในตัว

ปั๊มน้ำคาลปิด้า รุ่น E-IDOS มาพร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน และสัญลักษณ์แจ้งเตือน 10 สัญลักษณ์ ผู้ใช้งานสามารถปรับแรงดันน้ำ เพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีความสะดวกสบายสูงสุด ปั๊มน้ำเป็นระบบ Self-Priming เพิ่มความสามารถในการดูดน้ำ กรณี Foot Valve ปลายทางมีการรั่วซึม มอเตอร์ Asynchronous รุ่นใหม่ ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้กว่า 24% เมื่อเทียบกับปั๊มน้ำแบบมาตรฐาน

คุณสมบัติปั๊มน้ำ E-IDOS

การใช้งานปั๊มน้ำ E-IDOS

ปั๊มน้ำเสริมแรงดันอัจฉริยะรุ่น E-IDOS เหมาะสมกับบ้านพักอาศัย หรือ อาคารตั้งแต่ 1-3 ชั้น จ่ายน้ำได้สูงสุด 108 ลิตร/นาที เทียบเท่าการเปิดน้ำพร้อมกันกว่า 10 จุด

e-idos

MENU ☰
ขึ้นไปบนสุด
Contact us


Sharing facebook