EASYMAT BOOSTER SET

Download PDF: EASYMAT BOOSTER SET

ชุดปั๊มน้ำ รุ่น EASYMAT เป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ ที่ได้รับการออกแบบจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านปั๊มน้ำ เป็นปั๊มน้ำที่เพิ่มแรงดัน ชนิดแปรผันความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ตามปริมาณการใช้น้ำในขณะนั้น ตอบโจทย์ใน เรื่องการประหยัดพลังงานเป็นอย่างมาก ลดเสียงการทำงานของปั๊มน้ำ

ชุดปั๊มน้ำ รุ่น EASYMAT มาพร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงาน และสัญลักษณ์แจ้งเตือน 14 สัญลักษณ์ ผู้ใช้งานสามารถปรับแรงดันน้ำ เพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีความสะดวกสบายสูงสุด ปั๊มน้ำมีหลายชนิด สามารถเลือกนำมาประกอบ เป็นชุดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ของผู้ใช้งานมากที่สุด

คุณสมบัติ EASYMAT

บูสเตอร์ปั๊ม จาก คาลปิด้า

ชุดควบคุมปั๊มน้ำสำหรับระบบเพิ่มแรงดัน (บูสเตอร์ปั๊ม) แบบแปรผันความเร็วรอบมอเตอร์ได้ (Variable Speed System) สำหรับควบคุมระดับแรงดันให้คงที่ แม้ในขณะที่ปริมาณ การใช้น้ำในระบบเปลี่ยนแปลงไป ช่วยประหยัดพลังงาน ลดเสียงการทำงานของปั๊มน้ำ ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประปาในระบบ และมาพร้อมกับระบบป้องกันความเสียหายของปั๊มน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค EASYMAT

ข้อมูลทางเทคนิค EASYMAT

หน้าจอแสดงผลการทำงาน EASYMAT

หน้าจอแสดงผลการทำงาน EASYMAT

Contact
f  Share