การเลือกปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

การกลับบ้านเพื่อพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ฝนตก รถติด การได้อาบน้ำให้สดชื่น ถือเป็นตัวช่วยให้ผ่อนคลาย ได้เป็นอย่างมาก แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบเจอคือ น้ำไหลเบา เมื่อมีการใช้น้ำพร้อมกัน หลายจุด หรือห้องน้ำชั้นบนของบ้านไม่ไหลเลย เป็นเรื่องที่กวนใจไม่ใช่น้อย

การติดตั้งปั๊มน้ำที่ถูกต้องจะสามารถช่วยให้น้ำแรงสม่ำเสมอ แม้ว่าใช้พร้อมกัน หลายๆ จุด เพราะปั๊มน้ำจะช่วยเพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อ สำหรับ สถานที่ที่ต้องการใช้น้ำ ภายในเวลาเดียวกันหลายจุด เพื่อให้ทุกจุดมีความแรงของน้ำที่สม่ำเสมอ ไม่ไหลอ่อนจนเกินไป แต่ปัญหาก็ยังคงอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าติดตั้งปั๊มน้ำแล้วก็ตาม น้ำยังแรงไม่สม่ำเสมอเมื่อเปิดใช้งานพร้อมกันหลายจุด

ข้อควรรู้สำหรับการเลือกปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย

ปั๊มน้ำ สำหรับบ้านพักอาศัยปัจจุบันมีให้เลือกหลายแบรนด์ หลายรุ่น โดยแต่ละรุ่นก็มีจุดเด่น และ เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน บางท่านต้องการน้ำแรงๆ ขอกำลังวัตต์สูงๆ ซึ่งปั๊มน้ำแต่ละแบรนด์ ถูกออกแบบมาให้ขนาดปริมาณน้ำ และแรงดันแตกต่างกันออกไป

ถึงแม้มอเตอร์จะขนาดวัตต์เท่ากัน แต่สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือ ควรเลือกขนาด ปั๊มน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งต้องมีสิ่งสัมพันธ์ที่เหมาะสมหลายๆ ด้าน เช่น ขนาดเมนท่อ อุปกรณ์การใช้น้ำ จำนวนจุดใช้น้ำ ฯลฯ ดังนั้น การเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งข้อมูลที่ต้องทราบสำหรับการเลือกปั๊มน้ำมีดังต่อไปนี้

 1. บ้านพักอาศัยมีขนาดกี่ชั้น และจุดที่ต้องการใช้น้ำที่อยู่สูงที่สุดอยู่ที่ชั้นไหน เพื่อบอกระยะความสูงที่จะต้องส่งน้ำไปถึง ซึ่งโดยทั่วไป ความสูงของแต่ละชั้น จะอยู่ที่ประมาณ 3 เมตร ตัวอย่างเช่น บ้าน 3 ชั้น ระยะส่งน้ำอยู่ที่ 9 เมตร
 2. มีห้องน้ำกี่ห้อง จุดใช้น้ำกี่จุด ภายในห้องน้ำมีเรนโชวเวอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยไหม ซึ่งโดยปกติก๊อกน้ำปกติ ปริมาณการใช้น้ำจะอยู่ที่ 10 ลิตร/นาที แต่ฝักบัวชนิดเรนโชวเวอร์ จำใช้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 20-25 ลิตร/นาที และเครื่องทำน้ำอุ่น จะใช้แรงดันค่อนข้างสูง ประมาณ 1.5 บาร์ และบางแบรนด์อาจใช้แรงดันถึง 3 บาร์ เลยก็มี
 3. โอกาสใช้น้ำพร้อมๆ กันมีกี่จุด โดยอาจอ้างอิงถึงช่วงโอกาส ที่จะใช้น้ำพร้อมกันเป็นวันหยุด สุดสัปดาห์ อาจต้องหาอัตราการจ่ายน้ำ ของอุปกรณ์การใช้น้ำแต่ละประเภทแบบเฉพาะเจาะจงไปเลย เพราะอย่างที่แจ้งไปว่า อุปกรณ์แต่ละประเภทมีปริมาณ การจ่ายน้ำไม่เท่ากัน
 4. ขนาดท่อเมนและท่อส่ง ก็มีความสำคัญมาก เพราะขนาดท่อมีความจำกัดต่อปริมาณการไหลของน้ำ ยกตัวอย่างเช่น ผู้พักอาศัย เดินท่อเมนทางด้านดูดขนาด 1 นิ้ว จะจำกัดปริมาณการไหลของน้ำอยู่ที่ประมาณ 87 ลิตร/นาที  ถ้าบ้านพักอาศัยมีการใช้ปริมาณน้ำโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 100 ลิตร/นาที ต่อให้เลือกปั๊มที่มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน ก็ไม่สามารถใช้ได้ เพราะขนาดท่อน้ำ ที่สูบน้ำมาไม่สามารถสูบน้ำมาได้เพียงพอ ต่อการใช้งานถึง 100 ลิตร/นาที ซึ่งปัญหานี้พบเจออย่างมาก
 5. แหล่งสูบน้ำจากแหล่งไหน เช่นน้ำประปา หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากภายในชุดปั๊มน้ำมีวัสดุที่อาจแตกต่างกันออกไป สำหรับรองรับประเภทการใช้น้ำซึ่งส่งผลต่ออายุการใช้งานของปั๊มน้ำ
 6. สูบน้ำจากถังเก็บน้ำบนดิน หรือใต้ดิน ซึ่งถ้าเป็นถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีระยะความลึกของการสูบน้ำด้วย ซึ่งปั๊มน้ำส่วนใหญ่จะสามารถสูบน้ำลึกได้ไม่เกิน 5-7 เมตร

ตัวอย่างการคำนวณการเลือกปั๊มน้ำ

 • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (สูงชั้นละ 3 เมตร)
 • ห้องน้ำ 5 ห้อง (ภายในห้องน้ำมีฝักบัวชนิด เรนโชวเวอร์ และเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง)
 • ครัวมี ก๊อกน้ำ 2 จุด เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง
 • ก๊อกสำหรับรดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน 1 จุด
 • ก๊อกสำหรับล้างรถ 1 จุด
 • สูบน้ำประปา และสูบจากถังเก็บน้ำบนดิน

โอกาสที่จะใช้น้ำพร้อมกันมากสุดคือช่วง เช้าของวัน จันทร์-ศุกร์ คือ

 • อาบน้ำพร้อมกัน 3 ห้องน้ำ  (ปริมาณน้ำที่ใช้เรนโชวเวอร์ 20x3 = 60 ลิตร/นาที)
 • ใช้งานในห้องครัว 1 จุด  (ปริมาณน้ำที่ใช้ก๊อกน้ำห้องครัว 10x1 = 10 ลิตร/นาที)
 • รดน้ำต้นไม้ 1 จุด  (ปริมาณน้ำที่ใช้ก๊อกน้ำรดน้ำต้นไม้ 10x1 = 10 ลิตร/นาที)

การคำนวนหาปริมาณการใช้น้ำ

(ปริมาณการจ่ายน้ำของอุปกรณ์แต่ละประเภท x จำนวนจุดที่มีการใช้น้ำพร้อมกัน ) + ปริมาณน้ำที่ใช้งานทุกจุด
ดังนั้นปริมาณความต้องการใช้น้ำพร้อมกัน  = 60+10+10  = 80 ลิตร/นาที

การคำนวณหาแรงดันที่ใช้งาน

ขนาดความสูงของอาคาร+แรงดันของอุปกรณ์ประปา ดังนั้นแรงดันที่ใช้ทั้งระบบ  = 6+15+10 =  -1 เมตร หรือ 3.1 บาร์

ปั๊มน้ำบ้านพักอาศัย

ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่เหมาะสม (ดูได้จากตารางขนาดท่อ)

จากตัวอย่าง การเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมนั้น ควรเลือกปั๊มน้ำที่สามารถ ให้ปริมาณน้ำที่ไม่น้อยกว่า 80 ลิตร/นาที และแรงดันไม่ต่ำกว่า 31 เมตร และควรเลือกในช่วงปั๊มน้ำทำงานที่กลางเคิฟ ซึ่งเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และขนาดท่อเมนที่เหมาะสม ควรเดินท่อเมนทางด้านดูดขนาด 1.5 นิ้ว และท่อเมนทางด้านส่งขนาด 1.5 นิ้ว เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณการไหลของน้ำ การเลือกปั๊มน้ำนั้น มีความสำคัญมาก เพราะถ้าเลือกปั๊มน้ำที่มีขนาดใหญ่ไป ก็ทำให้สิ้นเปลืองเงินค่าปั๊มน้ำ และค่าไฟ แต่ถ้าเลือกปั๊มน้ำขนาดเล็กไป ก็ส่งผลให้ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ตอบโจทย์ ตามที่ต้องการ และการเลือกใช้ปั๊มน้ำ ระบบอินวอเตอร์ ที่มีระบบป้องกัน ความเสียหาย ก็จะทำให้ประหยัดพลังงาน และง่ายในการใช้งานได้อย่างมาก

คาลปีด้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำสำหรับบ้านพักอาศัย  อาคารสูง และปั๊มน้ำระบบอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานได้ที่ บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-275-0027 หรือ
ทางช่องทางออนไลน์ Line Official: @calpeda.thailand Facebook: Calpeda Thailand

ขนาดท่อดูดและท่อส่งที่เหมาะสม