ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีสาเหตุมาจากทางด้านท่อดูด ยกเว้นการขัดข้องทางเครื่องกลของปั๊มน้ำ สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำออกมาน้อย ก็เป็นหนึ่งสาเหตุ

ปั๊มจ่ายน้ำออกมาน้อย สาเหตุมาจาก

 • ในห้องสูบหรือท่อดูดมีน้ำไม่เต็ม
 • ระยะดูดยก (Suction lift) สูงเกินไป
 • NPSHa น้อยกว่า NPSHr
 • มีฟองอากาศหรือก๊าซในของเหลวมากเกินไป
 • มีโพรงอากาศ (Air Pocket) ในท่อดูด
 • ท่อดูดรั่ว อากาศเข้าไปในท่อได้
 • อากาศรั่วเข้าไปในห้องสูบผ่านตลับอัดกันรั่ว (Stuffing box)
 • ฟุตวาล์วเล็กเกินไป, ฟุตวาล์วอุดตัน
 • ปลายท่อดูดอยู่ต่ำจากผิวของของเหลวไม่มากพอ
 • ความเร็วต่ำเกินไป
 • Head รวมของระบบสูงกว่าเฮดของปั๊มที่ออกแบบไว้
 • ความหนืด (Viscosity) ของของเหลวต่างจากที่ได้ออกแบบไว้
 • ให้ปั๊มที่ไม่เหมาะสมทำงานร่วมกันแบบขนาน
 • มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยุ่ในใบพัด
 • แหวนกันสึก (Wearing ring) สึกมาก
 • ใบพัดชำรุด
 • กันรั่ว (Gasket) ของห้องสูบชำรุด ทำให้มีการรั่วภายใน

จ่ายน้ำน้อย