การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบอนุกรม และแบบขนาน

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มแรงดัน หรืออัตราการไหลให้สูงขึ้นสามารถทำได้ โดยต่อแบบบอนุกรม หรือ ต่อแบบขนาน เช่นเดียวกับวงจรไฟฟ้า โดยทั้ง 2 แบบ ต้องติดตั้ง Check Valve ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหล (Back Flow) ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นส่วนของเครื่องสูบได้รับความเสียหายได้

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอนุกรม เป็นการนำเครื่องสูบน้ำ หลายๆ เครื่อง มาเรียงต่อกัน เช่น เครื่องสูบน้ำตัวที่ 1 นำไปต่อกับ เครื่องสูบน้ำตัวที่ 2 และเรียงต่อกันไป แล้วแต่การออกเเบบ ว่าจะใช้กี่เครื่อง การต่อแบบอนุกรม จะมีทางเดินของของเหลวได้ทางเดียว

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอนุกรมนั้น จะทำให้แรงดันในระบบมีค่าเพิ่มขึ้น แต่อัตราการไหลในระบบคงเดิม แรงดันที่เพิ่มขึ้น หาได้จากผลรวมของแรงดันในเครื่องสูบน้ำรวมกัน

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขนาน เป็นการนำเครื่องสูบน้ำ หลายเครื่อง มาต่อรวมกัน จะกี่เครื่องแล้วแต่การออกเเบบ ของเหลวที่ไหลจะสามารถไหล ได้หลายทางขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องสูบน้ำที่นำมาต่อขนานกัน ถ้าเกิดเครื่องสูบน้ำตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องสูบน้ำตัวอื่นก็ยังสามารถทำงานได้อยู่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขนาน จะทำให้อัตราการไหลในระบบมีค่าเพิ่มขึ้น แต่แรงดันในระบบคงเดิม อัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น หาได้จากผลรวมของอัตราการไหลเครื่องสูบน้ำมารวมกัน

หมายเหตุ ในทางปฎิบัติ ผลรวมของเครื่องสูบน้ำทั้งหมดจะมีค่าน้อยกว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากทฤษฎี เนื่องจากการสูญเสียในระบบ

ติดตั้งปั๊ม แบบขนาด อนุกรม

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

MENU ☰