คาวิเตชั่น คืออะไร (Cavitation) และการป้องกัน

คาวิเตชั่น (Cavitation) เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดการกัดกร่อนของเนื้อโลหะ ในส่วนของใบพัดหรือห้องสูบ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำกลายเป็นไอ เนื่องมาจากความดัน เมื่อความดันสถิตเฉพาะมีค่าต่ำกว่าความดันที่อุณหภูมินั้นๆ น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ และเกิดเป็นฟองสูญญากาศ ฟองของไอมีความดันต่ำมาก ก็จะแตกตัวทำให้เกิดเสียง หรือสั่นสะเทือนขึ้น และต่อมาเกิดการแตกตัวของฟองสูญญากาศ ทำให้เกิดแรงกระแทกขึ้นที่ใบพัดอย่างต่อเนื่องรุนแรง จนเกิดความเสียหาย ในที่สุดผิวหน้าโลหะของใบพัดซึ่งอยู่กับฟองดังกล่าวก็จะเกิดการกัดกร่อนไปด้วย

คาวิเตชั่นนั้นจะไม่เกิดขึ้น หากปั๊มได้รับการออกแบบติดตั้งให้มี NPSH สูงกว่าที่ต้องการ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วประสิทธิภาพของปั๊มน้ำจะลดลง แต่การกัดกร่อนชิ้นส่วนของใบพัดอาจเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคาวิเตชั่นรุนแรงมากน้อยเพียงไร และเกิดติดต่อกันนานแค่ไหน

คาวิเตชั่น (Cavitation)

5 วิธีป้องกัน Cavitation (คาวิเตชั่น) สำหรับปั๊มน้ำชนิด Centrifugal

ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal นั้นสามารถป้องกันการเกิดคาวิเตชั่นได้ โดยการหลีกเลี่ยงการติดตั้งหรือใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้

  • หลีกเลี่ยงให้ปั๊มน้ำทำงานที่ Head ต่ำกว่า Head ของปั๊ม เช่น ปั๊มทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่ Head 50 เมตร แต่ใช้งานจริงเพียง 5 เมตร เป็นต้น
  • ปั๊มทำงานที่อัตราสูบสูงกว่า อัตราการสูบที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด
  • ระยะ Suction lift มากกว่า หรือ NPSHa น้อยกว่าความต้องการของปั๊ม ตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
  • ความเร็วของใบพัดสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
  • อุณหภูมิของเหลวสูงกว่า ค่าที่ใช้ในการออกแบบ

5 วิธีป้องกัน คาวิเตชั่น