คาวิเตชั่น คืออะไร (Cavitation) และการป้องกัน

คาวิเตชั่น (Cavitation) เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดการกัดกร่อนของเนื้อโลหะ ในส่วนของใบพัดหรือห้องสูบ

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำกลายเป็นไอ เนื่องมาจากความดัน เมื่อความดันสถิตเฉพาะมีค่าต่ำกว่าความดันที่อุณหภูมินั้นๆ น้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ และเกิดเป็นฟองสูญญากาศ ฟองของไอมีความดันต่ำมาก ก็จะแตกตัวทำให้เกิดเสียง หรือสั่นสะเทือนขึ้น และต่อมาเกิดการแตกตัวของฟองสูญญากาศ ทำให้เกิดแรงกระแทกขึ้นที่ใบพัดอย่างต่อเนื่องรุนแรง จนเกิดความเสียหาย ในที่สุดผิวหน้าโลหะของใบพัดซึ่งอยู่กับฟองดังกล่าวก็จะเกิดการกัดกร่อนไปด้วย

คาวิเตชั่นนั้นจะไม่เกิดขึ้น หากปั๊มได้รับการออกแบบติดตั้งให้มี NPSH สูงกว่าที่ต้องการ แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วประสิทธิภาพของปั๊มน้ำจะลดลง แต่การกัดกร่อนชิ้นส่วนของใบพัดอาจเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคาวิเตชั่นรุนแรงมากน้อยเพียงไร และเกิดติดต่อกันนานแค่ไหน

คาวิเตชั่น (Cavitation)

5 วิธีป้องกัน Cavitation (คาวิเตชั่น) สำหรับปั๊มน้ำชนิด Centrifugal

ปั๊มน้ำชนิด Centrifugal นั้นสามารถป้องกันการเกิดคาวิเตชั่นได้ โดยการหลีกเลี่ยงการติดตั้งหรือใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้

5 วิธีป้องกัน คาวิเตชั่น

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

สาเหตุปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย

MENU ☰
Contact
f  Share