มาตรฐานหน้าแปลน (Flanges)

หน้าแปลน จัดว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ก่อนการเลือกซื้อเครื่องจักร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ของระบบท่อภายในโรงงาน มาตรฐานหน้าแปลน (Flanges) จะมี 3 ประเภท ดังนี้

ANSI (American National Standard Institute)

เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร รวมไปถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า ฯลฯ ซึ่งในส่วนของหน้าแปลน จะมีความสามารถในการทนแรงดันที่แตกต่างกันโดยมาตรฐาน ANSI จะใช้หน่วย PSI เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆเหล่านี้ เช่น ANSI150 หมายถึงหน้าแปลนชิ้นนี้สามารถทนแรงดันได้มากที่สุดที่ 150 PSI เป็นต้น

DIN (Deutsches Institut für Normung)

เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานเยอรมัน เช่นเดียวกันกับ ANSI มาตรฐานนี้จะถูกกำหนดให้ใช้ในส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารนั่นเอง หน่วยความสามารถในการทนแรงดันในมาตรฐาน DIN จะใช้หน่วย Bar เป็นหลักและเปลี่ยนตัวย่อของแรงดันเป็น PN6 PN 10 PN25

JIS (Japanese Institute of Standard)

เป็นมาตรฐานที่วางระบบโดยสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งมาตรฐาน JIS นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหน้าแปลน เหล็กเส้น หรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำเองก็เช่นกัน ซึ่งหน่วยของความสามารถในการทนแรงดันจะเป็นหน่วย kgf/cm2 หรือ Pascal แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถเทียบเป็น Bar ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น JIS10K ทนแรงดันได้ 10 Pa หรือ 10 Bar

มาตรฐานหน้าแปลน (Flanges)