มาตรฐานหน้าแปลน (Flanges)

หน้าแปลน จัดว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ก่อนการเลือกซื้อเครื่องจักร เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อ ของระบบท่อภายในโรงงาน มาตรฐานหน้าแปลน (Flanges) จะมี 3 ประเภท ดังนี้

ANSI (American National Standard Institute)

เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร รวมไปถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า ฯลฯ ซึ่งในส่วนของหน้าแปลน จะมีความสามารถในการทนแรงดันที่แตกต่างกันโดยมาตรฐาน ANSI จะใช้หน่วย PSI เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆเหล่านี้ เช่น ANSI150 หมายถึงหน้าแปลนชิ้นนี้สามารถทนแรงดันได้มากที่สุดที่ 150 PSI เป็นต้น

DIN (Deutsches Institut für Normung)

เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานเยอรมัน เช่นเดียวกันกับ ANSI มาตรฐานนี้จะถูกกำหนดให้ใช้ในส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารนั่นเอง หน่วยความสามารถในการทนแรงดันในมาตรฐาน DIN จะใช้หน่วย Bar เป็นหลักและเปลี่ยนตัวย่อของแรงดันเป็น PN6 PN 10 PN25

JIS (Japanese Institute of Standard)

เป็นมาตรฐานที่วางระบบโดยสถาบันมาตรฐานญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งมาตรฐาน JIS นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหน้าแปลน เหล็กเส้น หรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำเองก็เช่นกัน ซึ่งหน่วยของความสามารถในการทนแรงดันจะเป็นหน่วย kgf/cm2 หรือ Pascal แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถเทียบเป็น Bar ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น JIS10K ทนแรงดันได้ 10 Pa หรือ 10 Bar

 

มาตรฐานหน้าแปลน (Flanges)

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

MENU ☰