สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยในขณะไม่มีการใช้น้ำ ปัญหาอาจเกิดจากมีการรั่วซึมของน้ำ อาจเป็นที่ตัวปั๊ม สุขภัณฑ์ หรือระบบท่อน้ำในบ้าน

ลองปิดวาล์วด้านจ่ายน้ำเข้าบ้าน ถ้าปั๊มยังไม่หยุดตัดต่อก็อาจมีการรั่วซึมที่ตัวปั๊ม แต่ถ้าปิดวาล์วด้านจ่ายแล้วปั๊มหยุดตัดต่อก็แสดงว่ามีการรั่วซึมภายใน ซึ่งจุดที่พบการรั่วซึมบ่อยมากๆ คือจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายฉีดชำระ เป็นต้น หากไม่มีพบการรั่วซึมที่สุขภัณฑ์ต่าง ๆ อาจมาจากจุดรั่วซึมตามเส้นท่อน้ำโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อต่างๆ

ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยในขณะมีการใช้น้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีถังแรงดัน ทำหน้าที่ให้อากาศเป็นตัวสร้างแรงดันให้กับน้ำ ถ้าปั๊มตัดต่อถี่ๆ ในขณะที่ใช้น้ำก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถังแรงดันอาจจะเสื่อม มีรอยรั่ว ซึ่งมันจะทำให้แรงดันน้ำตกลงต่อเนื่อง ปั๊มเลยต้องทำงานกระตุกๆ บ่อยๆ ได้ และถังแรงดันของปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีขนาดเล็กก็ส่งผลทำให้การหน่วงการทำงานของปั๊มน้ำนั้นสั้น ปั๊มน้ำก็ตัดต่อการทำงานบ่อยได้เช่นเดียวกัน

ปั๊มน้ำอัตโนมัติของคาลปีด้า นั้นเลือกใช้ถังแรงดันขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน นำมาประกอบเป็นปั๊มชุด เพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ให้ปั๊มตัดต่อการทำงานบ่อย และหมดกังวลเรื่องถังแรงดันรั่วบ่อยๆ โอกาสรั่วมีน้อยมากเพราะจุกเติมลมมีด้านบนด้านเดียว และไม่ต้องเติมลมบ่อยๆ

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส & 3 เฟส

Contact