สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยในขณะไม่มีการใช้น้ำ ปัญหาอาจเกิดจากมีการรั่วซึมของน้ำ อาจเป็นที่ตัวปั๊ม สุขภัณฑ์ หรือระบบท่อน้ำในบ้าน

ลองปิดวาล์วด้านจ่ายน้ำเข้าบ้าน ถ้าปั๊มยังไม่หยุดตัดต่อก็อาจมีการรั่วซึมที่ตัวปั๊ม แต่ถ้าปิดวาล์วด้านจ่ายแล้วปั๊มหยุดตัดต่อก็แสดงว่ามีการรั่วซึมภายใน ซึ่งจุดที่พบการรั่วซึมบ่อยมากๆ คือจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายฉีดชำระ เป็นต้น หากไม่มีพบการรั่วซึมที่สุขภัณฑ์ต่าง ๆ อาจมาจากจุดรั่วซึมตามเส้นท่อน้ำโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อต่างๆ

ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยในขณะมีการใช้น้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีถังแรงดัน ทำหน้าที่ให้อากาศเป็นตัวสร้างแรงดันให้กับน้ำ ถ้าปั๊มตัดต่อถี่ๆ ในขณะที่ใช้น้ำก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถังแรงดันอาจจะเสื่อม มีรอยรั่ว ซึ่งมันจะทำให้แรงดันน้ำตกลงต่อเนื่อง ปั๊มเลยต้องทำงานกระตุกๆ บ่อยๆ ได้ และถังแรงดันของปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีขนาดเล็กก็ส่งผลทำให้การหน่วงการทำงานของปั๊มน้ำนั้นสั้น ปั๊มน้ำก็ตัดต่อการทำงานบ่อยได้เช่นเดียวกัน

ปั๊มน้ำอัตโนมัติของคาลปีด้า นั้นเลือกใช้ถังแรงดันขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน นำมาประกอบเป็นปั๊มชุด เพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ให้ปั๊มตัดต่อการทำงานบ่อย และหมดกังวลเรื่องถังแรงดันรั่วบ่อยๆ โอกาสรั่วมีน้อยมากเพราะจุกเติมลมมีด้านบนด้านเดียว และไม่ต้องเติมลมบ่อยๆ

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส & 3 เฟส

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

สาเหตุปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย

MENU ☰
Contact
f  Share