สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยในขณะไม่มีการใช้น้ำ ปัญหาอาจเกิดจากมีการรั่วซึมของน้ำ อาจเป็นที่ตัวปั๊ม สุขภัณฑ์ หรือระบบท่อน้ำในบ้าน

ลองปิดวาล์วด้านจ่ายน้ำเข้าบ้าน ถ้าปั๊มยังไม่หยุดตัดต่อก็อาจมีการรั่วซึมที่ตัวปั๊ม แต่ถ้าปิดวาล์วด้านจ่ายแล้วปั๊มหยุดตัดต่อก็แสดงว่ามีการรั่วซึมภายใน ซึ่งจุดที่พบการรั่วซึมบ่อยมากๆ คือจุดจ่ายน้ำสุขภัณฑ์ต่างๆ เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายฉีดชำระ เป็นต้น หากไม่มีพบการรั่วซึมที่สุขภัณฑ์ต่าง ๆ อาจมาจากจุดรั่วซึมตามเส้นท่อน้ำโดยเฉพาะบริเวณข้อต่อต่างๆ

ปั๊มน้ำตัดต่อบ่อยในขณะมีการใช้น้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีถังแรงดัน ทำหน้าที่ให้อากาศเป็นตัวสร้างแรงดันให้กับน้ำ ถ้าปั๊มตัดต่อถี่ๆ ในขณะที่ใช้น้ำก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถังแรงดันอาจจะเสื่อม มีรอยรั่ว ซึ่งมันจะทำให้แรงดันน้ำตกลงต่อเนื่อง ปั๊มเลยต้องทำงานกระตุกๆ บ่อยๆ ได้ และถังแรงดันของปั๊มน้ำอัตโนมัติที่มีขนาดเล็กก็ส่งผลทำให้การหน่วงการทำงานของปั๊มน้ำนั้นสั้น ปั๊มน้ำก็ตัดต่อการทำงานบ่อยได้เช่นเดียวกัน

ปั๊มน้ำอัตโนมัติของคาลปีด้า นั้นเลือกใช้ถังแรงดันขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับการใช้งาน นำมาประกอบเป็นปั๊มชุด เพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ให้ปั๊มตัดต่อการทำงานบ่อย และหมดกังวลเรื่องถังแรงดันรั่วบ่อยๆ โอกาสรั่วมีน้อยมากเพราะจุกเติมลมมีด้านบนด้านเดียว และไม่ต้องเติมลมบ่อยๆ

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส & 3 เฟส

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

Polypropylene

คุณสมบัติท่อ PPR

การเลือกปั๊มน้ำบ้าน

เลือกปั๊มน้ำบ้านพักอาศัย

ถังสำรองน้ำ

เลือกถังสำรองน้ำบ้านพักอาศัย

เลือกปั๊มน้ำบาดาล

การติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูง

เลือกปั๊มน้ำบาดาล

การเลือกซื้อปั๊มบาดาล

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

Cavitation

คาวิเตชั่น คืออะไร

Centrifugal

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

Water Hammer

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

Series & Parallel Water Pumps

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

Electrical system 1 phase & 3 phase

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

Flange standard

มาตรฐานหน้าแปลน

ประสิทธิภาพการทำงานปั๊ม

Performance Curve

เกจวัดแรงดัน

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

สาเหตุปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย

ระบบท่อและประสิทธิภาพการทำงานปั๊มน้ำ

ระบบท่อและการทำงานปั๊มน้ำ

น้ำไม่ไหล แต่ปั๊มน้ำยังทำงาน

ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหล

Contact
f  Share