ระบบท่อและประสิทธิภาพการทำงานปั๊มน้ำ

การวางระบบท่อ มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของ ปั๊มน้ำ แล้วยังช่วยลดเวลาในการทำงานของ ปั๊มน้ำทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีข้อปฎิบัติ ดังนี้

  • ขนาดท่อที่เหมาะสมต่อการใช้น้ำ
  • ปั๊มน้ำอยู่ใกล้ถังพักน้ำ
  • ดูแลทำความสะอาดท่อไม่ให้เกิดสิ่งอุดตัน

เมนหลักท่อดูด และ ท่อส่งควรมีขนาด ที่สัมพันธ์ กับ ปริมาณการใช้น้ำ

สาเหตุปั๊มเสียงดัง

ขนาดของท่อ (เส้นผ่าศูนย์กลาง) ท่อนั้นมีความจำกัดของ ปริมาณการไหลผ่านของน้ำ ควรเลือกให้มีความสัมพันธ์ กับการใช้น้ำ เพราะถ้าขนาดท่อเล็กเกินกว่า ปริมาณของการใช้น้ำ ต่อให้เลือกปั๊มน้ำขนาดใหญ่ ก็ไม่สามารถส่งน้ำ ในปริมาณที่ต้องการได้ และ ขนาดควรใหญ่กว่าขนาด ท่อดูด และส่งของป้ั๊มน้ำ 1 ขนาดและในการเดินท่อทางดูด ควรให้มีจุดหักงอน้อยที่สุด เพื่อให้ปั๊มสูบน้ำได้สะดวก

ขนาดท่อและการไหล

คลิกเพื่อขยายภาพ

ปั๊มน้ำอยู่ใกล้ถ้งพักน้ำ และติดตั้งวาล์ว

ปั๊มควรอยู่ใกล้ถังพักน้ำ ให้มากที่สุด การติดตั้งปั๊ม ไกลจากถังพักน้ำ จะทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานของปั๊มน้ำลดลง กรณีถังพักน้ำแบบใต้ดิน ตำแหน่งท่อด้านดูดที่หน้าปั๊ม ต้องอยู่สูงกว่าท่อที่จะต่อลงถังพักน้ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศขังอยู่ที่ ท่อด้านดูด และใส่วาล์ว ปิด-เปิด ใกล้แท้งค์น้ำ ง่ายต่อการบำรุงรักษา แก้ไข หรือซ่อมแซมปั๊มน้ำ ท่อน้ำ ท่อด้านจ่ายน้ำควรมีวาวล์ เปิด-ปิด เพื่อใช้สำหรับทดสอบ เวลามีการรั่วซึมของน้ำที่จ่ายเข้าไปในบ้าน

ทำความสะอาดภายในท่อ

ทำความสะอาดเศษ PVC ออกให้หมดโดยเฉพาะด้านในท่อ โดยเฉพาะตอนที่ใช้ใบเลื่อยตัดท่อ PVC มักจะมีเศษ PVC ติดอยู่เพราะหากเศษ PVC หลุดเข้าไปในตัวปั๊ม จะทำให้ปี๊มเสียหายได้ และการต่อท่อด้วยน้ำยาประสานท่อ (กาว) หลังการต่อท่อเข้าด้วยกัน ควรทิ้งไว้ให้กาวแข็งตัว (ประมาณ 10 นาที)