การเลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

Cooling Tower คือ หอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่าง ๆ โดยนำน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดให้เป็นฝอย แล้วปล่อยลงมาจากด้านบน ขณะที่น้ำไหลลงมา อุณหภูมิของน้ำจะลดลงและไหลลงสู่ด้านล่าง

ปั๊มน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยในการหมุนเวียนน้ำผ่าน Cooling Tower ดังนั้นจึงควรต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้น ในการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสม ต่อความต้องการของการใช้งาน เพราะถ้าปริมาณน้ำหมุนเวียนผ่าน Cooling Tower น้อยเกินไป ก็จะลดประสิทธิภาพการทำงานของ Cooling Tower และถ้ามีปริมาณน้ำหมุนเวียนผ่านมากเกินไปก็จะทำให้เกิด การสูญเสียละอองน้ำโดยถูกลมพัดมากจนเกินไป

สิ่งที่ต้องทราบสำหรับการเลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Cooling Tower

  1. Cooling ขนาดกี่ตัน
  2. Pressure drop เครื่องจักร อยู่ที่กี่บาร์
  3. ระยะทางที่จะส่งน้ำกี่เมตร (ขาไป+ขากลับ) แนวราบ, แนวดิ่ง
  4. ขนาดของท่อ

Cooling Tower

Contact