การเลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

Cooling Tower คือ หอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่าง ๆ โดยนำน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดให้เป็นฝอย แล้วปล่อยลงมาจากด้านบน ขณะที่น้ำไหลลงมา อุณหภูมิของน้ำจะลดลงและไหลลงสู่ด้านล่าง

ปั๊มน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยในการหมุนเวียนน้ำผ่าน Cooling Tower ดังนั้นจึงควรต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้น ในการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสม ต่อความต้องการของการใช้งาน เพราะถ้าปริมาณน้ำหมุนเวียนผ่าน Cooling Tower น้อยเกินไป ก็จะลดประสิทธิภาพการทำงานของ Cooling Tower และถ้ามีปริมาณน้ำหมุนเวียนผ่านมากเกินไปก็จะทำให้เกิด การสูญเสียละอองน้ำโดยถูกลมพัดมากจนเกินไป

สิ่งที่ต้องทราบสำหรับการเลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Cooling Tower

  1. Cooling ขนาดกี่ตัน
  2. Pressure drop เครื่องจักร อยู่ที่กี่บาร์
  3. ระยะทางที่จะส่งน้ำกี่เมตร (ขาไป+ขากลับ) แนวราบ, แนวดิ่ง
  4. ขนาดของท่อ

Cooling Tower

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

Polypropylene

คุณสมบัติท่อ PPR

การเลือกปั๊มน้ำบ้าน

เลือกปั๊มน้ำบ้านพักอาศัย

ถังสำรองน้ำ

เลือกถังสำรองน้ำบ้านพักอาศัย

เลือกปั๊มน้ำบาดาล

การติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูง

เลือกปั๊มน้ำบาดาล

การเลือกซื้อปั๊มบาดาล

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

Cavitation

คาวิเตชั่น คืออะไร

Centrifugal

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

Water Hammer

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

Series & Parallel Water Pumps

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

Electrical system 1 phase & 3 phase

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

Flange standard

มาตรฐานหน้าแปลน

ประสิทธิภาพการทำงานปั๊ม

Performance Curve

เกจวัดแรงดัน

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

สาเหตุปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย

ระบบท่อและประสิทธิภาพการทำงานปั๊มน้ำ

ระบบท่อและการทำงานปั๊มน้ำ

น้ำไม่ไหล แต่ปั๊มน้ำยังทำงาน

ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหล

Contact
f  Share