การเลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

Cooling Tower คือ หอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่าง ๆ โดยนำน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดให้เป็นฝอย แล้วปล่อยลงมาจากด้านบน ขณะที่น้ำไหลลงมา อุณหภูมิของน้ำจะลดลงและไหลลงสู่ด้านล่าง

ปั๊มน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยในการหมุนเวียนน้ำผ่าน Cooling Tower ดังนั้นจึงควรต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้น ในการเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสม ต่อความต้องการของการใช้งาน เพราะถ้าปริมาณน้ำหมุนเวียนผ่าน Cooling Tower น้อยเกินไป ก็จะลดประสิทธิภาพการทำงานของ Cooling Tower และถ้ามีปริมาณน้ำหมุนเวียนผ่านมากเกินไปก็จะทำให้เกิด การสูญเสียละอองน้ำโดยถูกลมพัดมากจนเกินไป

สิ่งที่ต้องทราบสำหรับการเลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Cooling Tower

  1. Cooling ขนาดกี่ตัน
  2. Pressure drop เครื่องจักร อยู่ที่กี่บาร์
  3. ระยะทางที่จะส่งน้ำกี่เมตร (ขาไป+ขากลับ) แนวราบ , แนวดิ่ง
  4. ขนาดของท่อ

 

Cooling Tower

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

สาเหตุของปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

สาเหตุปั๊มน้ำตัดต่อบ่อย

MENU ☰
Contact
f  Share