เลือกซื้อปั๊มบาดาล

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกซื้อปั๊มบาดาล เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้ได้ปั๊มน้ำที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนการเลือกซื้อปั๊มน้ำบาดาล

✅ ขนาดบ่อที่เจาะ มีขนาดความกว้างเท่าไหร่ ซึ่งขนาดบ่อที่เจาะทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 2-6 นิ้ว
✅ ปริมาณน้ำที่ต้องการ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ใช้ในครัวเรือน อื่นๆ
✅ ระยะความลึกของบ่อบาดาลถึงปากบ่อ คือระดับความลึกที่หย่อนปั๊มน้ำ ควรเพิ่มอีกประมาณ 10เมตร เผื่อน้ำคงตัว และนำระยะห่างที่ได้ ไปรวมกับ “ระยะทางและความสูงจากบ่อถึงปลายท่อ” ซึ่งจะสามารถคำณวนหาปั๊มที่มีกำลังเหมาะสมกับระยะทางและความสูงที่ต้องการได้
✅ ระยะทางและความสูงจากปากบ่อถึงปลายท่อ เพื่อดูว่าจะต้องส่งน้ำไปไกลและสูงแค่ไหน โดยนำระยะที่ได้ไปรวมกับ “ระยะจากตัวปั๊มบาดาลถึงปากบ่อ”
✅ ขนาดของท่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำ เพื่อนำมาคำนวณหาปั๊มน้ำที่มีกำลังที่เหมาะสม
✅ ระบบไฟที่ใช้

การติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล แนะนำให้ปั๊มลอยสูงจากก้นบ่อประมาณ 5 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มดูดดิน โคลน หรือทรายเข้ามาในเครื่องปั๊ม

เลือกซื้อปั๊มบาดาล