การติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูง

โรงแรม หอพัก อาคารพาณิชย์ หรือบ้านพักขนาดใหญ่นั้น มีผู้พักอาศัยรวมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการ ในการใช้น้ำในปริมาณสูง โดยปกติแล้วแรงดันของน้ำ ในท่อประปา จะมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องด้วยความสูง ของอาคาร

ปัญหาที่พบสำหรับการใช้น้ำสำหรับอาคารสูง หรือสถานที่ที่มีการใช้น้ำปริมาณมากคือ ห้องพัก ชั้นที่อยู่สูงขึ้นไป ของอาคารมีน้ำไหลเบา โดยเฉพาะช่วงเช้า ช่วงเวลาเร่งด่วน หรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่มีผู้พักอาศัยอยู่จำนวนมาก โอกาสใช้น้ำพร้อมกัน ในการทำกิจวัตรต่างๆ ย่อมมากขึ้นตามลำดับ

เมื่อมีการใช้น้ำพร้อมกัน จะส่งผลให้น้ำไหลเบา หรือแม้แต่ไม่ไหลเลย เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้พักอาศัย ไม่ได้รับความสะดวกสบาย เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น การติดตั้งปั๊มน้ำให้ตรง ต่อการใช้งานของระบบนี้ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูง โรงแรม จึงจำเป็นต้องใช้ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump และ Booster Pump

ส่วนที่ 1 ระบบ Transfer Pump

คือ ระบบการสูบจ่ายน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งในงานระบบอาคารนั้น จะใช้ในการส่งน้ำจากชั้นล่าง ขึ้นไปเก็บไว้ในถังเก็บบนชั้นดาดฟ้าของอาคารสูง ซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำลงมายังชั้นต่างๆ เป็นการจ่ายน้ำ แบบอาศัยแรงโน้มถ่วงที่เรียกกันว่า (Gravity flow)

โดย ชั้นล่างน้ำจะมีแรงดันสูงสุดเพราะอยู่ห่างจากถังเก็บน้ำมากที่สุด และบนชั้นสูงๆ น้ำก็จะไหลอ่อนกว่า เพราะอยู่ใกล้กับถังเก็บน้ำ แรงโน้มถ่วงจึงมีส่วนช่วยน้อยกว่า การใช้ปั๊ม 2 ตัว สำหรับระบบ Transfer Pump นั้นเป็นที่นิยมสูง

โดยปั๊มน้ำ 2 ตัว สลับการทำงานตามรอบอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้ปั๊มแต่ละตัว ทำงานหนักจนเกินไป และหากมีตัวหนึ่งตัวใดเสีย ก็ยังมีปั๊มน้ำอีก 1 ตัวเพื่อใช้งาน โดยระบบนี้ใช้ก้านอิเล็กโทรด, ลูกลอย (Float) ในการควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ

ส่วนที่ 2 ระบบ Booster Pump

คือ ระบบที่ช่วยในการเสริมแรงดันและรักษาระดับแรงดันน้ำในท่อน้ำ โดยใช้ถังแรงดันเป็นตัวช่วย ทำให้แรงดันน้ำในระบบมีความสม่ำเสมอ และทำหน้าที่จ่ายน้ำให้ชั้นต่างๆ มีแรงดันน้ำที่เท่ากัน โดยระบบ Booster Pump นี้จะติดตั้งจากด้านบนของอาคาร (ดาดฟ้า) เพื่อส่งน้ำลงมาจ่ายภายในห้องพักชั้นบนๆ ของอาคาร

เนื่องจากการใช้แรงดันธรรมชาติ (ระบบ Transfer Pump) นั้นไม่เพียงพอน้ำไหลเบา ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น 3 ชั้นบนสุดของอาคาร สำหรับระบบ  Booster Pump นิยมใช้ปั๊ม 2 ตัว โดยปั๊ม 2 ตัว สลับการทำงานตามรอบ และปั๊มทั้ง 2 ตัว เสริมการทำงานพร้อมกัน

ในกรณีที่อัตราการไหล ของน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยในระบบนี้จะใช้สวิตซ์แรงดัน (Pressure switch) ในการวัดแรงดันน้ำในเส้นท่อ และ ส่งสัญญาณไปยังตู้คอนโทรล เพื่อสั่งให้ปั๊มเปิด-ปิดการทำงาน

การเลือกใช้ปั๊มน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งาน จะทำให้เราได้ระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน และไม่มีปัญหาในระยะยาว คาลปีด้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำอาคารสูง และปั๊มน้ำในระบบอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานได้ที่ บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-275-0027 หรือ
ทางช่องทางออนไลน์ Line Official: @calpeda.thailand Facebook: Calpeda Thailand

ปั๊มน้ำสำหรับอาคารสูง
คลิกเพื่อขยาย