การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำนั้น สามารถช่วยให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้ และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อย การตรวจสอบและการบำรุงรักษา อาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจทุก 3 เดือน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจำปี ดังต่อไปนี้

รายการที่ตรวจทุกวัน

 • อุณหภูมิที่ผิวของbearing ตรวจอุณหภูมิโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
 • ความดันด้านดูดและความดันจ่าย ควรใช้เกจวัดความดันบวก เกจวัดความดันลบ
 • การรั่วจากซีลสังเกตุด้วยตา
 • ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในเสื้อของรองลื่น และการหมุนของแหวนน้ำมันสังเกตด้วยสายตา
 • การสั่นสะเทือนและเสียงจับดูด้วยมือ หรือใช้หูฟัง จากประสบการณ์ของช่าง ถ้าอุณหภูมิปกติใช้หลังมือแตะประมาณ 5 วินาที หากทนได้แสดงว่าปกติ

รายการที่ตรวจทุก 3 เดือน

 • เปลี่ยนน้ำมันในตลับ bearing
 • ตรวจจารบี จารบีเสื่อมสภาพก็ต้องเปลี่ยน

รายการที่ตรวจทุก 6 เดือน

 • ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาตรงที่อัดกันรั่ว ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกเพลา เนื่องจากการสึกหรอ จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่ว และปลอกเพลา
 • สภาพของการต่อตรงระหว่างเครื่องสูบ และมอเตอร์ตรวจเช็คบริเวณ coupling ถ้าเปลี่ยนไปจาก สภาพเริ่มใช้งานเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่

รายการที่ตรวจทุกปี

 • สภาพของการสึกหรอของชิ้นส่วนที่หมุนโดยเฉพาะ ตรงช่องว่างเล็กๆที่แหวนกันสึก
 • สภาพของการขึ้นสนิมภายในเสื้อปั๊ม
 • สภาพของวาล์วที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เช่น check valve gate valve
 • ต้องตั้งศูนย์ระหว่างมอเตอร์และปั๊มทุกครั้ง ที่มีการถอดปั๊มและมอเตอร์ออกจากกัน
 • วัดความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์ จุ่มน้ําหลังจากถอดออกตรวจและประกอบกลับเข้าไป ทั้งนี้เราควรจดบันทึกข้อมูลในการตรวจเช็คทุกครั้ง เพื่อนำมาวางแผนในการซ่อมบำรุงครั้งต่อๆไป

รายการตรวจสอบดังกล่าวนี้ ควรจะขอจากบริษัทผู้ผลิตปั๊มเพราะว่า วิธีการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างสำหรับปั๊มแต่ละแบบ

check pump