เลือกปั๊มน้ำสำหรับระบบ Sprinkler

สำหรับระบบน้ำที่ใช้ระบบสปริงเกอร์ สำหรับพื้นที่การเกษตร เช่น แปลงพืชผัก แปลงพืชไร่ ระบบให้น้ำในโรงเรือน สวนผลไม้ สนามกีฬา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสวนสาธารณะ และอื่นๆ ทุกระบบนั้นมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป

เครื่องสูบน้ำจึง เป็นหัวใจในการทำระบบน้ำ โดยมีหน้าที่นำน้ำจากแหล่งน้ำพร้อมเพิ่มแรงดันเข้าในระบบผ่านกรองน้ำ ท่อประธาน ท่อรองประธาน แยกไปท่อกิ่งส่งต่อไปยังหัวจ่ายน้ำ

ดังนั้นเครื่องสูบน้ำมีความสำคัญต่อระบบ จึงต้องทราบข้อมูลในการเลือกปั๊มน้ำที่จะมาใช้กับระบบสปริงเกอร์ เพื่อการใช้น้ำที่พอเพียงต่อทุกพื้นที่

  1. ต้องทราบพื้นที่ ที่วางระบบสปริงเกอร์ เช่น จำนวนโรง, จำนวนแปลง
  2. ปริมาณน้ำของสปริงเกอร์ และ จำนวนหัวสปริงเกอร์ที่ใช้
  3. ขนาดความยาวของท่อที่จะส่งน้ำ
  • ท่อเมน หรือท่อประธาน คือท่อที่มาจากปั๊มน้ำ ยาวไปจนถึงพื้นที่ที่ต้องการวางระบบสปริงเกอร์
  • ท่อรองประธาน คือ ท่อที่ส่งมาจากท่อเมนเพื่อส่งน้ำเข้าแต่ละพื้นที่
  • ท่อกิ่ง คือ ท่อที่ส่งน้ำเข้าหัวสปริงเกอร์ เพื่อทำการรดน้ำแต่ละพื้นที่

กรณียังไม่ทราบว่าจะใช้ท่อขนาด size ไหน ให้ทางผู้จำหน่ายปั๊มน้ำเป็นผู้แนะนำได้ แต่ต้องรู้ขนาดความยาวของท่อและปริมาณน้ำที่ใช้

sprinkler