เกจวัดความดัน (Pressure Gauge)

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและควบคุมแรงดัน โดยอุปกรณ์ สามารถที่จะระบุค่าแรงดันออกมาในหน่วยต่างๆได้ มีหลายชนิด ทั้ง แบบธรรมดา , น้ำมัน และดิจิตอล แต่ที่นิยมใช้กันคือ เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) และ แบบมีน้ำมัน (Oil Pressure gauge)

เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) ด้านในเกจวัดความดันจะเป็นอากาศธรรมดาที่ถูกดูดความชื้นออกมาแล้ว ส่วนเกจวัดความดันแบบน้ำมัน (Oil Pressure gauge) จะมีน้ำมันอยู่ข้างใน ส่วนใหญ่จะใช้ กลีเซอรีน (Glyc erin) หรือ ซิลิโคนออยล์ (Silicone oil) ซึ่งไม่เป็นอันตราย

เกจวัดความดันแบบน้ำมัน (Oil Pressure gauge) จะมีราคาสูงกว่า เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) แต่ถ้าในระยะยาวต้นทุนของ เกจวัดความดันแบบน้ำมัน จะคุ้มค่ากว่าด้วยการใช้งานที่ยาวนาน ความต่าง ของเกจวัดความดันแบบน้ำมัน (Oil Pressure gauge) และเกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge)

  • เกจวัดความดันแบบธรรมดา (Dry pressure gauge) ไม่ซีลอากาศ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิเย็นจัดจะเกิดปัญหาไอน้ำจับกันเป็นหยดน้ำ หรือเป็นฝ้าข้างในทำให้อ่านค่าไม่ได้ ส่วนเกจวัดความดันแบบน้ำมัน (Oil Pressure gauge) นั้นจะถูกออกแบบมาให้ซีลปิดน้ำมัน ให้อยู่ข้างในลดปัญหาไอน้ำหรือฝ้าได้
  • เกจวัดความดันแบบน้ำมัน(Oil Pressure gauge) นั้นมีน้ำมัน เพื่อช่วยกันกระตุก/กระเทือน (Liquid Filled Gauge) เหมาะสำหรับติดตั้งในที่ที่มีการสั่นสะเทือน น้ำมันกลีเซอรีน/ซิลิโคนออยล์ จะช่วยลดการสั่นของเข็มและช่วยลดแรงกระชาก ของแรงดัน เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนความดันฉับพลัน ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น

Pressure Gauge