ปั๊มสูบน้ำ ที่ใช้กับ บ่อ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GM10

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัวชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง หรือ งานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 200 ลิตรต่อนาที ตัวเรือน ชนิดปลอดสนิมด้วย วัสดุโพลีเมอร์ทั้งตัว พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สาย และลูกลอยในตัว

Submersible drainage pump
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GM10 เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GX 40

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัวชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง หมุนเวียน น้ำบ่อปลาคาร์ฟ หรืองานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 400 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มสเตนเลสเกรด 304 พร้อมระบบไฟฟ้า 3 สายหรือ 2 สาย และลูกลอยในตัว

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible sewage and drainage pumps
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GX 40 เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GXR, GXV

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัวชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับ สูบระบายน้ำทิ้ง หมุนเวียน น้ำบ่อปลาคาร์ฟ หรืองานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 220 ลิตรต่อนาที ทำงานได้แม้ขณะที่ระดับน้ำเหลือเพียง 15 ซ.ม. ตัวเรือนปั๊ม สเตนเลสเกรด 304 พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สายและ ลูกลอยในตัว

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible Drainage Pumps in stainless steel
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GXR, GXV เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มน้ำสเตนเลส คาลปีด้า รุ่น MP

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด ชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว เหมาะสำหรับ งานอเนก ประสงค์ ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 120 ลิตรต่อนาที และมีแรงส่งสูงถึง 27 เมตร ตัวเรือนปั๊ม สเตนเลสเกรด 304 พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สายและ ลูกลอยในตัว

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible Drainage Pumps in stainless steel
Download PDF:File Catalogue 50Hz

เครื่องสูบน้ำสเตนเลส รุ่น MP

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GM 50

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง หรืองานระบบ ระบายน้ำเสีย อุตสาหกรรม หรือ งานอเนกประสงค์ ปั๊มน้ำได้มากถึง 800 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อ พร้อมระบบไฟฟ้า 3 สายหรือ 2 สายและลูกลอยในตัว

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible sewage and drainage pumps
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GM 50 เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GMC

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำ พร้อมมอเตอร์ในตัว ด้วยฉนวนขดลวด ทนความร้อนสูงระดับ (Class H) เหมาะสำหรับ สูบระบายน้ำทิ้ง หรืองานระบบระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม หรือ งานอเนกประสงค์ ปั๊มน้ำได้มากถึง 7000 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อเกรด EN-GJL-250 ทองเหลือง สเตนเลส

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible pumps with single channel impeller
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

เครื่องสูบน้ำ GMC

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GMV, GMVS

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำ พร้อมมอเตอร์ในตัวด้วยฉนวน ขดลวด ทนความร้อนสูงระดับ (Class H) เหมาะสำหรับ สูบระบายน้ำทิ้ง หรืองานระบบระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม หรือ งานอเนกประสงค์ ปั๊มน้ำได้มากถึง 6200 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อเกรด EN-GJL-250 ทองเหลือง สเตนเลส และ  รุ่นเคลือบ polyurethene ภายใน

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible pumps with vortex impeller
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GMV เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GMN

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำ พร้อมมอเตอร์ในตัวด้วย ฉนวนขดลวด ทนความร้อนสูงระดับ (Class H) เหมาะสำหรับ สูบระบายน้ำทิ้ง หรืองานระบบระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม หรือ งานอเนกประสงค์ ปั๊มน้ำได้มากถึง 35000 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อเกรด EN-GJL-250 ทองเหลือง สเตนเลส

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible pumps with channels impeller
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GMN เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GMG

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำ พร้อมมอเตอร์ในตัวด้วย ฉนวนขดลวด ทนความร้อนสูงระดับ (Class H) เหมาะสำหรับสูบ ระบายน้ำทิ้งหรือ งานระบบระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม ที่มีเศษวัสดุเจือปน ปั๊มน้ำได้มากถึง 260 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อเกรด EN-GJL-250 ทองเหลือง สเตนเลส

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible pumps with high power grinder
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

GMG เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับ บ่อ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

ปั๊มน้ำ คาลปีด้า รุ่น GQR

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัวชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง หมุนเวียนน้ำบ่อปลาคาร์ฟ หรืองานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 500 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อ พร้อมระบบไฟฟ้า 3 สายหรือ 2 สาย และลูกลอยในตัว

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible Drainage Pumps
Download PDF:File Catalogue 50Hz

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น GQR

ปั๊มน้ำ คาลปีด้า รุ่น GQS, GQV New Products

ประเภทปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดจมน้ำแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัวชนิดใบพัดเปิด หมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง หมุนเวียนน้ำบ่อปลาคาร์ฟ หรืองานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 600 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อ พร้อมระบบไฟฟ้า 3 สายหรือ 2 สาย และลูกลอยในตัว

Submersible drainage and sewage pumps
Submersible Sewage and Drainage Pumps
Download PDF:File Catalogue 50Hz

 

เครื่องสูบน้ำ รุ่น GQS, GQV

ปั๊มสูบน้ำคาลปีด้า รุ่น VAL, SC

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดแนวตั้งจุ่มแช่น้ำครึ่งท่อน แบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE3 (Premium Efficiency) และสามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive ชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้งและ งานในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ งานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 500 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเหล็กหล่อ พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สายและ 3 สาย

Immersion pumps
Vertical submerged pumps
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Download PDF:File Instructions

VAL, SC เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้กับบ่อน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

อุปกรณ์เสริม ปั๊มน้ำคาลปีด้า รุ่น GEO

Submersible drainage and sewage pumps
Automatic waste water collecting and lifting station
Download PDF:File Catalogue 50Hz

GEO ปั๊มสูบน้ำ ที่ใช้กับ บ่อ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
Contact
f  Share