บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างตึกบุญถาวร กับ อาคารไนซ์1 บนถนนรัชดาภิเษก หรือ ระหว่างซอยรัชดาภิเษก 20 กับ 22

แผนผังที่ตั้ง บริษัท คาลปิด้า ประเทศไทย จำกัด