ปั๊มน้ำคาลปีด้า

A ปั๊มน้ำการเกษตรและการชลประทาน

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว ชนิดแนวนอน แบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง พร้อมยกระดับ เข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) และสามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive ชนิดใบพัดเปิด เหมาะสำหรับสูบระบายน้ำทิ้ง และงานในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ งานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 1100 ลิตรต่อนาที ตัวเรือน ปั๊มเหล็กหล่อ พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สาย และ 3 สาย

Self-priming pumps
Self-priming centrifugal pumps with open impeller
Download PDF:File Catalogue 50Hz
Downlowd PDF:File Instructions